Ankieta

Ankieta opinii dotyczącej produktu finalnego – Poradnika
”Model aktywnej formy wsparcia osób karanych”
  1. Jaką instytucję Pani/Pan reprezentuje?:
  2.  Urząd Pracy Ośrodek Pomocy Społecznej NGO inną

  3. Czy uważa Pani/Pan, że opisany w Poradniku model współpracy jest skuteczniejszy we wspieraniu byłych więźniów niż indywidualne działanie różnych instytucji?:
  4.  zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie

  5. Czy sądzi Pani/Pan, że Pracownia Aktywizacji jest efektywniejszym narzędziem aktywizacji niż stosowane dotychczas formy wsparcia wobec osób karanych?:
  6.  zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie

  7. Jakie wątki i informacje z Poradnika uważa Pani/Pan za najbardziej interesujące i inspirujące do wykorzystania w pracy z osobami karanymi? (można wybrać więcej niż jedną odp.):
  8.  analiza sytuacji i problemów b. więźniów po opuszczeniu ZK instrukcja wprowadzenia do instytucji nowego narzędzia wsparcia opis praktyki i doświadczeń własnych, w trakcie realizacji projektu załączone scenariusze szkoleń i wzory dokumentów inne:

  9. Czy Poradnik może być, Pani/Pana zdaniem, przydatnym narzędziem do wprowadzenia nowej metody wsparcia w Pani/Pana instytucji?:
  10.  zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie