Łódź – licencjonowany kurs „ART® – 01-04 marca 2016r.

Praktyk Treningu Zastępowania Agresji(ART) – kurs w Łodzi –

TERMIN KURSU

  • 01-04 marca 2016r.

    MIEJSCE KURSU

Łódź – Śródmieście, ul. Więckowskiego 62, 90-727 Łódź, woj. łódzkie

Kurs ART dla dorosłych spotykających się na co dzień z osobami przejawiającymi zachowania  agresywne.
Adresaci kursu: rodzice, nauczyciele, psycholodzy, pracownicy pomocy społecznej , pracownicy służby zdrowia, kuratorzy, pracownicy policji i pozostałe osoby zainteresowane tematyką agresji.

Kurs ART adresowany jest także do osób identyfikujących u siebie zachowania agresywne w stosunku do swoich bliskich, pracowników, pozostałych osób.

Na treningu uczestnik trenuje:

  • Umiejętności prospołeczne (jak robić?) tzn.  przygotowuje  się do radzenia sobie w przyszłych trudnych sytuacjach życiowych.  Uczy się rozróżniania komunikatów interpersonalnych, odważnego komunikowania się, oraz radzenia sobie z osobami agresywnymi.
  • Kontrolowanie złości (czego nie robić?) tzn. uczy  się samokontroli, ponoszenia odpowiedzialności za swoją złość, co ma bezpośrednie przełożenie na rozwiązanie sytuacji problemowej.
  • Wnioskowanie moralne (jak odróżnić to co robić od tego czego nie robić?) tzn. uczą się procedur podejmowania decyzji, które zwiększają prawdopodobieństwo decyzji zaspokajających poczucie przyzwoitości, sprawiedliwości i uwzględnianie potrzeb i praw innych osób.

Trening posiada badania wskazujące na skuteczność 85-87% spadku zachowań agresywnych u osób trenujących.

Trening prowadzony jest przez mgr Ewę Joannę Morawską, pedagoga, trenera komunikacji interpersonalnej. Jedyną w Polsce, a jedną z dwóch kobiet na świecie, promowanych przez twórców ART® jako Master Trainer (Mistrz Trenerski) Aggression Replacement Training (ART)® – Treningu Zastępowania Agresji. Posiada certyfikat trenerski prof. A. Goldsteina (Syracuse University, NY).

Kurs obejmuje 30 godzin (4 dni) treningu umiejętności społecznych, kontroli złości i podejmowania decyzji moralnych. Kurs kończy się zaliczeniem z zaświadczeniem ukończenia kursu lub – bez zaliczenia – zaświadczeniem uczestnictwa. Do zaliczenia wymagane jest aktywne uczestnictwo w treningu, w tym wykonywanie ćwiczeń domowych.

Cena szkolenia dla osób prywatnych (płacących z własnych zasobów) i opłacanych w całości z funduszy publicznych wynosi 1353,00 zł brutto.

Cena kursu dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz dla opłacanych ze środków niepublicznych jest zwiększona o 23% VAT. Cena obejmuje kurs, materiały i pomoce dydaktyczne na kursie i do praktyki własnej, wydanie zaświadczenia ukończenia kursu lub uczestnictwa w kursie, konsultacje i doradztwo za pośrednictwem poczty e-mail do 30 dni po kursie.

Szkolenie może być sfinansowane w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji na stronie: http://wuplodz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Instytucja szkoleniowa: Instytut „AMITY” 02-970 Warszawa, ul. Zapłocie 20, amity@amity.pl

Informacje oraz zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w kursie przyjmowane są pod nr telefonu: 512 182 070 lub mailowo:dorota.gajic@onet.pl