O nas!

Jesteśmy wyjątkowym zespołem osób, które wspólnym wysiłkiem starają się znaleźć zatrudnienie.

Mamy za sobą doświadczenie pobytu w zakładach karnych, ale naszą obecną postawą i zaangażowaniem pokazujemy, że stereotyp „człowieka z przeszłością” jest dla nas przeszłością.

Posiadamy wiele umiejętności i cech, które czynią z nas odpowiedzialnych pracowników oraz rzetelnych fachowców w różnych dziedzinach.

Potrafimy docenić i odpłacić lojalnością za okazane nam zaufanie.

Cały czas pracujemy nad sobą, podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe i umiejętności pracownicze. Dzięki temu bez kompleksów i uprzedzeń konkurujemy z innymi na rynku pracy.

Jesteśmy pełni optymizmu i wiary w to, że nasze wysiłki okażą się skuteczne i przyniosą lepszą przyszłość nam, naszym rodzinom oraz korzyści naszym przyszłym pracodawcom.

Pracownia Aktywizacji, w której uczestniczymy, powstała w Projekcie „POMOST – model aktywnej formy wsparcia osób karanych”, realizowanym przez Fundację UWOLNIENIE z Łodzi w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Zgierzu oraz Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Kupców i Przedsiębiorców.

Pracujemy od poniedziałku do piątku w grupach zadaniowych, po 6 godzin dziennie – łącznie z ciepłym posiłkiem.

W ramach projektu otrzymujemy ponadto:

  • szkolenia wstępne, przygotowujące do pracy,
  • wsparcie psychologa, doradcy zawodowego i opiekunów Pracowni,
  • pomoc w znalezieniu pracy,
  • darmowe szkolenia zawodowe, dostosowane do rynku pracy,
  • materiały informacyjne.

Udział w Pracowni Aktywizacji to droga do rozwoju, aktywnego działania na rzecz swoją oraz innych osób znajdujących się w podobnej sytuacji życiowej a przede wszystkim okazja do pozytywnej zmiany społecznej i zawodowej.

Wasza otwartość i poparcie wzmocni nasze pozytywne działania, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy.