Oferta dla pracodawców

Szanowny Pracodawco!

Nawiązanie współpracy z naszą Pracownią Aktywizacji stwarza szansę pozyskania dobrze przygotowanych i rzetelnych pracowników, w zawodach poszukiwanych na rynku pracy.

Wszyscy uczestnicy, po przystąpieniu do Projektu, są obejmowani szkoleniami kompetencyjnymi, dzięki którym zdobywają umiejętności autoprezentacji, pracy w grupie, kontroli zachowania oraz nawiązywania i podtrzymywania właściwych relacji społecznych i pracowniczych.

Uczą się również pracy z komputerem, dzięki czemu zyskują dostęp do nowoczesnych metod pozyskiwania i wymiany informacji.

Uczestnicy są objęci aktywizacją zawodową w ramach Centrum Integracji Społecznej, co oznacza, że na podstawie zawartego porozumienia, przez cztery dni w tygodniu mogą wykonywać pracę u konkretnego pracodawcy. Wymiar czasu pracy wynosi 6 godz. dziennie. Koszt pracy jest pokrywany ze środków Funduszu Pracy.

Taka forma jest doskonałą okazją do zdobywania praktyki zawodowej a z drugiej strony oceny możliwości pracowniczych i kompetencji przyszłych pracowników. Pracodawca może również wpływać na rozwój zawodowy przyszłego pracownika, gdyż w ramach Projektu przewidzieliśmy szkolenia zawodowe, dostosowane do potrzeb lokalnych przedsiębiorców.

Uczestnicy Projektu, przy wsparciu organizacyjnym Projektodawcy, mogą również zakładać spółdzielnie socjalne, wykonujące zadania na rzecz określonego przedsiębiorcy.

Ponieważ spółdzielnie socjalne są objęte wsparciem finansowym z Funduszu Pracy w zakresie ubezpieczenia społecznego i zobowiązań podatkowych, taka forma współpracy zwalnia pracodawcę z dodatkowych obciążeń z tytułu zatrudnienia.

Staramy się, aby nasi uczestnicy mieli jak najwięcej okazji do zaprezentowania się przed pracodawcami, dlatego zachęcamy do częstego odwiedzania naszej strony internetowej oraz do bezpośredniego kontaktu z Pracownią.

Zamieszczamy dokumenty CV uczestników Pracowni Aktywizacji, zawierające informacje o posiadanych przez nich kwalifikacjach.

W dokumentach tych zamieszczono podstawowe dane osobowe. W celu uzupełnienia informacji o wybranej osobie należy skontaktować się z nią bezpośrednio za pośrednictwem podanego adresu e-mail bądź za pomocą danych kontaktowych Pracowni, zamieszczonych na stronie internetowej.