Seminarium upowszechniające Fundacji Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Seminarium odbyło się w restauracji „Pod 5 Aniołami” w Łagiewnikach Nowych i dotyczyło prezentacji innowacyjnego narzędzia diagnostycznego w obszarze zatrudnienia osób karanych, wypracowanego wraz z partnerami, podczas realizacji wspólnego Projektu.
W seminarium uczestniczyli reprezentanci różnych środowisk: Uniwersytetu Łódzkiego, Pomocy Społecznej, Instytucji Rynku Pracy, Służb Kuratorskich i Służby Penitencjarnej oraz Pracodawców.
W ramach współpracy, przedstawiciele Fundacji „Uwolnienie” przedstawili wyniki z zastosowania powyższych narzędzi w grupie uczestników Pracowni Aktywizacji, a także wśród osób zawodowo wspierających ich readaptację.

seminarium_fundacji_kr_4 seminarium_fundacji_kr_3 seminarium_fundacji_kr_2 seminarium_fundacji_kr_1