Spotkanie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu

W dniu dzisiejszym, po raz kolejny spotkaliśmy się z osobami karanymi, zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu jako bezrobotne.

Przedstawiliśmy nasz Projekt i motywowaliśmy do udziału w nim. Bardzo pomogła obecność uczestników Pracowni Aktywizacji, którzy w bezpośrednich rozmowach przedstawiali korzyści z udziału w nowej formie wsparcia oraz odpowiadali na pytania i rozwiewali wszelkie wątpliwości.

Bardzo liczymy na pozytywny wynik spotkania…